Chỉ báo dao động Stochastic

Sử dụng chỉ báo Stochastic nắm bắt thời điểm giá đảo chiều

Chỉ báo Stochastic

Stochastic là chỉ báo đo lường sự dao động của giá tài sản nằm trong khoảng giữa mức cao nhất và thấp nhất của một khoảng thời gian cố định. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có hiệu quả hỗ trợ dự đoán thời điểm giá đảo chiều.

Chỉ báo Stochastic được tạo thành từ 2 đường %K và %D di chuyển trong khoảng từ 0 – 100.

Đăng Ký Olymp Trade Nhận Miễn Phí 10.000$ Nhận miễn phí 10.000$ vào tài khoản Demo dành cho người mới

Giống với các chỉ báo dao động khác (oscillator indicator), đường %K và %D di chuyển giữa 3 vùng:

  • 0 – 25 : Vùng quá mua, vì giá đang chiều giảm, số lượng giao dịch mua trên thị trường bắt đầu tăng trưởng vượt mức. Bên bán sẽ tăng giá để lấy lời và cũng là để ổn định thị trường. Dự đoán lúc này giá sẽ bắt đầu tăng.
  • 25 – 75 : Vùng ổn định, khi %D và %K di chuyển trong vùng này thì không thể đoán được thị trường.
  • 75 – 100 : Vùng quá bán thì ngược lại với vùng quá mua. Giá tăng trưởng đến mức cao, các nhà đầu tư dự đoán sẽ không tăng nữa và quyết định chốt lời. Việc này ảnh hưởng đến giá thị trường, dự đoán lúc này giá sẽ bắt đầu giảm.

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Chỉ cần xem qua công thức, bạn sẽ hiểu được đường đi của chỉ báo Stochastic:

%K = [[ CLOSE – LOW(n) ] / [ HIGH(n) – LOW(n) ]] * 100%

%D = SMA(%K,n)

Trong đó:

  • CLOSE là giá chốt phiên hiện tại
  • n là số phiên giao dịch được cài đặt cho chỉ báo STO. Thông thường được cài đặt n = 14.
  • LOW(n) là điểm giá thấp nhất trong n phiên trước đó (không tính CLOSE).
  • HIGH(n) là điểm giá cao nhất của n phiên trước đó (không tính CLOSE).
  • %DĐường SMA của đường %K với cài đặt n phiên giao dịch (Hướng dẫn sử dụng chỉ báo SMA)

Lưu ý rằng LOW và HIGH là giá đáy và giá đỉnh của n phiên giao dịch chứ không phải là dùng giá CLOSE để tính.

Nhìn vào công thức ta có thể dễ dàng nhận ra tín hiệu sẽ diễn ra khi giá CLOSE chênh lệch nhiều với giá HIGH(n).

Cách dùng chỉ báo Stochastic

Tín hiệu mua vào

Khi đường %K cắt đường %D khi di chuyển trong vùng 0 – 25 thì đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ bắt đầu đảo sang chiều tăng để vào vùng cân bằng. Lúc này bạn nên tính toán đến việc mua vào.

Tín hiệu bán ra

Ngược lại, đường %K cắt đường %D khi đang di chuyển trong vùng 75 – 100 thì đây là tín hiệu giá sẽ đảo từ chiều tăng sang chiều giảm. Lúc này bạn nên bán để chốt lời.

Chỉ báo Stochastic, tín hiệu mua vào bán ra
Chỉ báo Stochastic, tín hiệu mua vào bán ra

Kết hợp các chỉ báo khác

Chỉ báo Stochastic dùng khá tốt để hỗ trợ các chỉ báo khác như SMA, EMA, MACD để đánh giá thời điểm mua vào bán ra. Kết hợp tốt có thể giúp ích bạn trong quá trình giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, tiền ảo.

Scroll to Top