Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Bulls Power

Chỉ báo Bulls Power – Hiểu chỉ báo và cách đọc tín hiệu

Bulls Power là gì?

Bulls Power là chỉ báo của xu hướng tăng. Chỉ báo này sử dụng để vẽ tín hiệu tăng giá, đánh dấu sức mua của thị trường tài sản. Giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định tốt hơn về giá.

Công thức tính

Chỉ báo Bulls Power được tính toán qua công thức:

Bulls_Power(n) = HIGH – EMA(n)

Trong đó:

  • HIGH: Giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại.
  • EMA(n): Exponential Moving Average với tham số n.
  • n: Số phiên giao dịch dành cho chỉ báo EMA. Thông thường n mặc định sẽ được lấy bằng 13.

Cách dùng chỉ báo Bulls Power

Bulls Power cắt đường Zero

Tín hiệu Bulls Power hướng đi lên cắt đường Zero nghĩa là động lực mua đang tăng mạnh. Giá sẽ bắt đầu đảo từ chiều giảm, sang chiều tăng vào lúc này. Bạn cần phân tích chỉ số này để thu lấy kinh nghiệm. Khi đã thực nghiệm nhiều Bulls Power bạn sẽ dễ nhận ra thời điểm nên mua hơn.

Hướng dẫn sử dụng tín hiệu chỉ báo Bulls Power
Hướng dẫn sử dụng tín hiệu chỉ báo Bulls Power

Bulls Power là chỉ báo giá tăng

Chỉ báo Bulls Power chỉ có tác dụng đánh giá sức mua vào của thị trường, tăng độ chính xác thời điểm mua vào. Nếu muốn sử dụng để tìm thời điểm giá giảm, bán ra, bạn phải sử dụng chỉ báo Bears Power.

Kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau

Bạn có thể kết hợp EMA, SMA, Bollinger Bands giúp tăng độ chính xác cho quyết định của bạn. Càng nhiều chỉ báo phức tạp kết hợp, bạn càng lựa chọn chính xác hơn.

Scroll to Top