Chỉ báo Williams %R giải thích cách sử dụng

Chỉ báo Williams %R – dự đoán thời điểm đảo chiều

Chỉ báo Williams %R

Williams %R là chỉ báo dạng Oscillator (Chỉ báo dao động) chủ yếu là tìm điểm quá mua và quá bán của thị trường.
Khả năng phân tích và cách sử dụng của Williams %R thực ra tương tự với chỉ báo Stochastic nếu như bạn đã có tìm hiểu. 
Tuy nhiên, chỉ báo này sẽ khác chỉ báo Stochastic ở công thức tính, vì vậy mà đồ thị của chúng sẽ khác nhau.

Đăng Ký Olymp Trade Nhận Miễn Phí 10.000$ Nhận miễn phí 10.000$ vào tài khoản Demo dành cho người mới

Công thức tính chỉ báo Williams %R

W_R = [[HIGH(n) – CLOSE] / [HIGH(n) – LOW(n)]]
Trong đó:

  • n là số phiên giao dịch có thể tuỳ chỉnh dành cho công thức Williams %R. Mặc định thì n luôn là 14.
  • HIGH(n) là giá của đỉnh cao nhất trong thời gian n phiên giao dịch trước đó.
  • LOW(n) là giá của đáy thấp nhất trong thời gian n phiên giao dịch trước đó.
  • CLOSE là giá đóng cửa của phiên được tính.

Cách sử dụng chỉ báo Williams %R

Đăng Ký Olymp Trade Nhận Miễn Phí 10.000$ Nhận miễn phí 10.000$ vào tài khoản Demo dành cho người mới

Ba vùng dao động bắt tín hiệu

Chỉ báo Williams %R di chuyển trong vùng âm từ 0 đến -100, ngược lại với Stochastic. Nó sử dụng mối quan hệ giữa đỉnh cao nhất và giá hiện tại trong thời khoảng thời gian cài đặt để xác định mức quá bán và mức quá mua. Đường Williams %R di chuyển trong 3 vùng sau:

  • Từ khoảng -100 đến -80, giá sẽ có tín hiệu đảo sang chiều tăng, đây gọi là vùng quá bán. Bạn cần mua vào ngay khi chọn được thời điểm thích hợp.
  • Từ khoảng -80 đến -20, giá không biến động, vùng này gọi là vùng ổn định. Nhà giao dịch không thể dự đoán đường đi của giá.
  • Từ khoảng -20 đến 0, đây là vùng quá mua, giá sẽ đảo sang chiều giảm. Bạn cần tìm thời điểm bán hợp lí trước khi giá đảo chiều.
Cách sử dụng chỉ báo Williams %R, tin hiệu đảo chiều đáng tin cậy
Cách sử dụng chỉ báo Williams %R, tin hiệu đảo chiều đáng tin cậy

Chỉ báo Williams %R và chỉ báo Stochastic có gì khác?

Có điểm chung là chỉ báo dao động (oscillator), hai chỉ báo trên gần như trái ngược nhau trong phân tích nếu chỉ nhìn vào công thức tính.

Chỉ báo Williams %R

Đầu tiên, chỉ báo Williams %R nằm trong khoảng từ -100 đến 0 và đại diện cho mối tương quan giữa giá đóng cửa thị trường và ngưỡng kháng cự.

Chỉ báo Stochastic

Stochastic thì di chuyển trong vùng từ 0 đến 100, thể hiện mối quan hệ giữa mức giá đóng cửa thị trường so với ngưỡng hỗ trợ.

Đọc về chỉ báo Hỗ trợ và Kháng cự tại https://traderrr.com/vi/chi-bao-ho-tro-va-khang-cu-du-doan-thoi-diem-gia-dao-chieu/

Điểm hạn chế của chỉ báo Williams %R

Chỉ báo Williams %R cho bạn biết được giá đang ở ngưỡng quá mua hoặc quá bán nhưng không có nghĩa rằng chắc chắn nó sẽ đảo chiều.

Dù vậy, tín hiệu quá mua vẫn là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng, còn quá bán thì xác nhận xu hướng giảm. Dựa vào đó và các chỉ báo khác bạn vẫn có thể lựa chọn giao dịch tối ưu được.

Scroll to Top