Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag – đường chỉ báo nối các đỉnh và đáy

Chỉ báo Zig Zag là gì?

Chỉ báo Zig Zag là một chỉ báo tâm lý (Sentiment) có bản chất là một đường zig zag nối liền các đỉnh và đáy. Vì sử dụng công thức đã được chứng minh để loại bỏ các biến động thừa nên đường zig zag rất rõ ràng.

Chỉ báo Zig Zag là gì? Hình dạng của chỉ báo Zig Zag là đường nối các điểm đỉnh và đáy
Chỉ báo Zig Zag là gì? Hình dạng của chỉ báo Zig Zag là đường nối các điểm đỉnh và đáy

Chỉ báo này không có hiệu quả trong giao dịch khi sử dụng riêng lẻ. Chỉ báo Zig Zag thường dùng để có thể hỗ trợ các chỉ báo khác một cách chủ quan nên cũng khó mà có chuẩn mực chung. Mặc dù vậy nó vẫn được dùng một cách rộng rãi để nhìn rõ hơn được xu hướng của thị trường.

Hiệu quả của chỉ báo Zig Zag

Nhận biết sóng Elliott, Fibonacci

Chúng có thể giúp bạn phát hiện ra đường sóng Elliott, Fibonacci, từ đó mà đưa quyết định chính xác hơn.

Sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật
Sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật

Nhìn rõ xu hướng thông qua đường Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag giúp bạn nhìn rõ được bức tranh toàn cảnh của xu hướng. Lưu ý rằng đón đầu xu hướng trong tương lai xa thì được chứ xu hướng ở tương lai gần thì rất không hiệu quả.

Không có tín hiệu rõ ràng, nhưng hỗ trợ rất tốt

Nhưng không cho bạn biết thời điểm tốt để giao dịch như các chỉ báo động lượng hay dao động. Nhưng nếu bạn nắm rõ các hình thái của chỉ báo Zig Zag, thứ chỉ có thể học được thông qua thực hành nhiều. Nếu bạn thích lướt sóng như dùng Scalping hay Harmonic Pattern thì áp dụng sẽ hỗ trợ rất tốt.

Nhược điểm

Đường Zig Zag có thể được vẽ bởi cảm nhận thị trường của chính bạn mà không cần theo chuẩn chung nào cả. Vì vậy mà nói chỉ báo Zig Zag rất theo cảm tính.

Dù vậy khi giao dịch online, các sàn giao dịch đã hỗ trợ sẵn cho bạn các công cụ để tính đường Zig Zag theo công thức chung có thể tùy chỉnh được. Rất tiện lợi nhưng cá nhân tôi vẫn muốn vẽ đường Zig Zag của riêng mình hơn.

Scroll to Top