Chỉ báo Bears Power, chỉ báo tín hiệu giảm

Chỉ báo Bears Power xác định thời điểm giá giảm

Chỉ báo Bears Power

Chỉ báo Bears Power là chỉ báo tín hiệu cho bạn biết động lực của giá, có thể báo hiệu thời điểm giá giảm. Mức độ chính xác của chỉ báo này chỉ nằm ở mức 6/10, thông thường chỉ dùng để đảm bảo các chỉ báo khác.

Chỉ báo Bears Power chỉ bao gồm đường Bears Power dao động lên xuống đi qua đường Zero.

Đăng Ký Olymp Trade Nhận Miễn Phí 10.000$ Nhận miễn phí 10.000$ vào tài khoản Demo dành cho người mới

Cách tính chỉ báo Bears Power

Công thức tính Bears Power là lấy giá đáy trừ đi EMA(13):

Bears_Power(n) = LOW – EMA(n)

Trong đó:

  • LOW: Giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại.
  • EMA(n): Exponential Moving Average với tham số n.
  • n: Số phiên giao dịch dành cho chỉ báo EMA.

Cách dùng chỉ báo Bears Power

Bears Power cắt đường Zero

Khi chỉ báo Bears Power cắt đường Zero, đây là tín hiệu cho thấy động lực tăng của giá đã giảm, giá sẽ bắt đầu xuống dốc. Lúc này bạn cần phân tích để biết có nên bán hay không. Đừng chậm trễ, vì chỉ một khoảnh khắc giá sẽ tụt dốc rất nhanh.

Tín hiệu Bears Power khi xu hướng có dấu hiệu giảm
Tín hiệu Bears Power khi xu hướng có dấu hiệu giảm

Bears Power là chỉ báo giá giảm

Chú ý rằng chỉ báo Bears Power chỉ có tác dụng tốt khi đoán thời điểm giá giảm. Vì vậy mà chỉ có thể sử dụng cho các giao dịch liên quan đến giá giảm, không nên dùng khi giá tăng. Bạn nên dùng Bulls Power nếu muốn dự đoán thời điểm giá tăng.

Kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau

Bạn có thể kết hợp EMA, SMA, Bollinger Bands để xác định tính đúng đắn của chỉ báo Bears Power. Tăng độ chính xác cho dự đoán. Càng nhiều chỉ báo phức tạp kết hợp, bạn càng lựa chọn chính xác hơn.

Chỉ báo Bears Power kết hợp nhiều chỉ báo khác
Chỉ báo Bears Power kết hợp nhiều chỉ báo khác

Scroll to Top