Chỉ báo Williams %R giải thích cách sử dụng

Chỉ báo Williams %R – dự đoán thời điểm đảo chiều

Chỉ báo Williams %R là chỉ báo dao động cơ bản tương tự như chỉ báo Stochastic. Cho thấy sức mua và sức bán của thị trường từ đó quyết định mua bán.