Hướng dẫn cho người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật về chứng khoán

History always repeats itself, technical analysis tools highlight repeating patterns in stock prices thus making it easier to successfully trade stocks.