Stochastic rsi olymptrade

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI ngẫu nhiên (StochRSI)

StochRSI được cho là kết hợp những phẩm chất tốt nhất của hai oscillators và xác định các khoảng thời gian mua quá mức và bán quá mức với độ chính xác cao hơn