OlympTrade

Hướng dẫn giao dịch trong ngày cho người mới tham gia: Lời khuyên và chi tiết phải đọc

Giao dịch trong ngày vốn mang tính đầu cơ và chứa đựng yếu tố rủi ro đáng kể. Những người giao dịch trong ngày thành công phải quản lý những rủi ro này một cách thành thạo. Bạn có thể tùy ý sử dụng nhiều chiến lược giao dịch trong ngày, đáp ứng các phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.

Trading Breakouts: Breakouts and How to Best Trade Them

Giao dịch với Breakout: Breakout và cách giao dịch tốt nhất

Đột phá là một sự xuất hiện phổ biến trong biểu đồ giá. Chúng thường được bắt đầu bằng một khoảng thời gian hợp nhất và sau đó là kiểm tra lại cấp độ. Khả năng xảy ra đột phá giả là một rủi ro thường xuyên đi kèm với chúng.

Giao dịch Litecoin Trading: Hướng dẫn ngắn dành cho người mới tham gia

Vào năm 2021, Litecoin vẫn là một tài sản rất tốt để giao dịch, đặc biệt nếu bạn không gặp vấn đề gì với khả năng tự kiểm soát. Chúng ta không bao giờ có thể nói đủ rằng: bất kỳ tiền điện tử nào cũng là tài sản có rủi ro cao / lợi nhuận cao nên được tiếp cận với một cái đầu tỉnh táo.

Scroll to Top