Best fixed time trade Part 1

Chiến lược giao dịch Fixed Time Trade tốt nhất (Part 1)

Bạn cần một chiến lược giao dịch như thế nào để có thể giao dịch Fixed Time Trade? Bài viết sẽ cung cấp cho bạn 2 trong số 5 chiến lược giao dịch trong series này.