5 lý thuyết giao dịch không đúng trong cộng đồng trader

Thế giới giao dịch là một trong những lĩnh vực có rất nhiều lời truyền tai nhau. Tôi sẽ phân loại năm lời truyền tai khá phổ biến nhưng nó lại không đúng. Từ đó bạn có thể tránh được nỗi thất vọng tương tự mà nhiều nhà đầu tư gặp phải.