Biểu đồ nến Heiken Ashi là gì? Cách sử dụng trong kỹ thuật giao dịch

Biểu đồ nến Heiken Ashi giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng tài sản. Nó rất tốt trong việc phân tích dữ liệu mà không có biến động mạnh.