The Traders guide to trading with trendlines

Hướng dẫn giao dịch với đường xu hướng dành cho nhà giao dịch

Đường xu hướng là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ trong kho vũ khí của nhà giao dịch, Lập biểu đồ xu hướng, chỉ ra mức kháng cự và hỗ trợ và khám phá các khu vực quan tâm cùng với nhiều thông tin