Pin Bar kết hợp Bollinger Bands để mở giao dịch ngắn dưới 5 phút

Sử dụng Pin Bar trong mô hình Bollinger Bands là một cách đánh hiệu quả với lệnh ngắn 5 phút. Nến Pin Bar luôn là dấu hiệu ở các mô hình phân tích kĩ thuật.