Mô hình Three White Soldiers - Cách sử dụng

Three White Soldiers – Mô hình nến Ba chàng lính trắng và cách sử dụng

Ba chàng lính trắng hay Three White Soldiers là một mô hình nến cảnh báo đảo chiều xu hướng rất dễ nhận dạng bằng mắt thường. Mô hình có độ khó dễ.