Mô hình Tam Giác (Triangle Chart Pattern) – Cách giao dịch tốt nhất

Mô hình tam giác (Triangle Chart Pattern) là mô hình rất dễ bắt gặp trên biểu đồ. Cùng thuộc loại mô hình Tiếp tục nhưng độ tin cậy của nó yếu hơn.