Đọc biểu đồ thị trường: Nắm rõ kiến thức căn bản

Theo dõi bất kỳ thay đổi nào trên biểu đồ giúp các nhà giao dịch tránh thua lỗ, tìm ra xu hướng và thực hiện các mục nhập tốt. Bất kỳ thông tin nào trên biểu đồ đều được coi là quan trọng. Phân tích chúng một cách chính xác là điều cần thiết để giao dịch có lãi.