The Traders guide to trading with trendlines

คู่มือนักเทรดกับการเทรดด้วยเทรนด์ไลน์

เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในคลังแสงของผู้ซื้อขาย สร้างแผนภูมิแนวโน้ม ระบุแนวต้านและแนวรับ และค้นพบพื้นที่ที่น่าสนใจพร้อมกับข้อมูลมากมาย