Why are CFDs Better Than Trading on the Spot Market

การเทรดฟอเร็กซ์ CFDs บน Olymp Trade ดีกว่าตลาด Spot Market

หลายๆ คนกำลังถามตัวเอง (และเรา) อยู่แล้วว่า “ตลาดสปอตคืออะไร และ CFD คืออะไร” ไม่ต้องกังวลหากยังไม่รู้เรื่องนี้ เพราะเราจะมาครอบคลุมพื้นฐานความเข้าใจ