คำศัพท์ด้านการเทรดในตลาด Forex

โพสต์แบ่งปันคำศัพท์เกี่ยวกับ Forex สถานะปิด, ตำแหน่งที่เปิด, ตำแหน่งสั้น, ตำแหน่งยาว, … สิ่งทั่วไปเมื่อซื้อขายกับ Forex