Best way Trading Fibonacci

เคล็ดลับการเทรดฟิโบนักชี

หากการถอยกลับเกิดขึ้นภายในแนวโน้ม คุณสามารถใช้ระดับฟีโบนักชีเพื่อวางการค้าในทิศทางของแนวโน้มพื้นฐาน แนวคิดก็คือมีโอกาสสูงที่ราคาหลักทรัพย์จะเด้งจากระดับ Fibonacci กลับไปในทิศทางของแนวโน้มเริ่มต้น